API DÖKÜMANTASYONU – GİRİŞ –

INBOX API geliştirdiğiniz uygulama veya web sitenizden INBOX panelinizdeki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan bir servis sunar. API servisi ile yapabileceğiniz tüm işlemleri bu dökümantasyonda bulabilirsiniz.

– KULLANIM –

API adresimiz aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda bu linke girerek tüm methodlarımızın SOAP koduna erişebilirsiniz. Api methodlarını XML olarak HTTP Post veya direkt .NET uygulamasından sınıflar ve methodlar ile kullanabilirsiniz.

http://app.useinbox.com/WebServices/v1/Inbox.asmx

– KİŞİ YÖNETİMİ –

Panelinizdeki kişilerinizi bu bölümdeki methodlar ile yönetebilirsiniz. Özel alanlar ile kişi ekleyebilir, güncelleyebilirsiniz. Örneğin uygulamanıza yeni eklenen bir kişiyi panelinize aşağıda açıklanan methodlar ile otomatik ekleyebilirsiniz.

http://app.useinbox.com/WebServices/v1/Inbox.asmx

– Tüm Kişi Listeleri –

Kayıtlı tüm kişi listelerinizin ID ve adlarının listesini getirmek için TümListeler methodunu kullanın. (Kişiler dahil değildir).

Parametreler;


Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumListeler xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumListeler>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumListelerResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumListelerResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<Listeler>
<ListeItem>
<Id>string</Id>
<ListeAdi>string</ListeAdi>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</ListeItem>
<ListeItem>
<Id>string</Id>
<ListeAdi>string</ListeAdi>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</ListeItem>
</Listeler>
</TumListelerResult>
</TumListelerResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kişi Listesi Oluşturma –

Yeni kişi listesi oluşturmak için aşağıdaki ListeOlustur methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListeOlustur xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<Parola>string</Parola>
<ListeAdi>string</ListeAdi>
<GonderimHesabiID>string</GonderimHesabiID>
</ListeOlustur>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kişi Listesi Güncelleme –

Varolan kişi listenizi güncellemek için ListeGuncelle methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ListeOlustur xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<Parola>string</Parola>
<ListeAdi>string</ListeAdi>
<GonderimHesabiID>string</GonderimHesabiID>
</ListeOlustur>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kişileri Getir –

Parametre olarak vereceğiniz kişi listesinde bulunan kişileri döndürmek için KisileriGetir methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<KisileriGetir xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<KisiListesiID>string</KisiListesiID>
<KisiDurumu>string</KisiDurumu>
<BaslangicIndex>string</BaslangicIndex>
<Limit>string</Limit>
</KisileriGetir>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<oap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<KisileriGetirResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<KisileriGetirResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<Kisiler>
<KisiItem>
<Id>string</Id>
<EPostaAdresi>string</EPostaAdresi>
<OzelAlanlar xsi:nil="true" />
</KisiItem>
<KisiItem>
<Id>string</Id>
<EPostaAdresi>string</EPostaAdresi>
<OzelAlanlar xsi:nil="true" />
</KisiItem>
</Kisiler>
</KisileriGetirResult>
</KisileriGetirResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kişi Ekleme –

Kişi listelerinize yeni kişi eklemek için bu methodu kullanabilirsiniz. Ancak unutmayın ilk önce kişi listesi oluşturmalı ve parametre olarak ID’sini vermelisiniz. Eğer özel alanlar ile kişi veya aynı anda birden fazla kişi eklemek istiyorsanız Kişi Güncelle methodunu kullanabilirsiniz.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<KisiEkle xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<KisiListesiID>string</KisiListesiID>
<EPosta>string</EPosta>
</KisiEkle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kişi Güncelleme –

Listelerinizde varolan bir eposta adresini güncellemek için bu methodu kullanın. Eğer kişinin varolup olmadığından emin değilseniz seçenekler parametrelerinde KisiYoksaEkle özelliğini True yapabilirsiniz..

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<KisiGuncelle xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<GuncellenecekKisiler>
<KisiItem>
<EPostaAdresi>string</EPostaAdresi>
<OzelAlanlar>
<OzelAlanDeger>
<OzelAlanID>string</OzelAlanID>
<Deger>string</Deger>
</OzelAlanDeger>
<OzelAlanDeger>
<OzelAlanID>string</OzelAlanID>
<Deger>string</Deger>
</OzelAlanDeger>
</OzelAlanlar>
</KisiItem>
<KisiItem>
<EPostaAdresi>string</EPostaAdresi>
<OzelAlanlar>
<OzelAlanDeger>
<OzelAlanID>string</OzelAlanID>
<Deger>string</Deger>
</OzelAlanDeger>
<OzelAlanDeger>
<OzelAlanID>string</OzelAlanID>
<Deger>string</Deger>
</OzelAlanDeger>
</OzelAlanlar>
</KisiItem>
</GuncellenecekKisiler>
<Secenekler>
<KisiYoksaEkle>string</KisiYoksaEkle>
<KisiListesiID>string</KisiListesiID>
</Secenekler>
</KisiGuncelle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kişi Silme –

Kişi silmek KisiSil methodunu kullanabilirsiniz.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<KisiSil xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<EPosta>string</EPosta>
</KisiSil>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Tüm Gruplar –

Kayıtlı tüm kişi gruplarını almak için TumGruplar methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumGruplar xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumGruplar>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumGruplarResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumGruplarResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<Gruplar>
<GrupItem>
<Id>string</Id>
<GrupAdi>string</GrupAdi>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</GrupItem>
<GrupItem>
<Id>string</Id>
<GrupAdi>string</GrupAdi>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</GrupItem>
</Gruplar>
</TumGruplarResult>
</TumGruplarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Tüm Segmentler –

Kayıtlı tüm segmentlerinizi almak için TumGruplar methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumSegmentler xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumSegmentler>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumSegmentlerResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumSegmentlerResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<Segmentler>
<SegmentItem>
<Id>string</Id>
<SegmentAdi>string</SegmentAdi>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</SegmentItem>
<SegmentItem>
<Id>string</Id>
<SegmentAdi>string</SegmentAdi>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</SegmentItem>
</Segmentler>
</TumSegmentlerResult>
</TumSegmentlerResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– BÜLTEN YÖNETİMİ –

Bu bölümdeki methodlar ile bülten oluşturabilir, güncelleyebilir, silebilir ve tüm bültenlerinizi çekerek işlem yapabilirsiniz..

– Tüm Bültenler –

Kayıtlı tüm bültenlerinizin listesini çekmek için TumBultenler methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumBultenler xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumBultenler>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumBultenlerResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumBultenlerResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<Bultenler>
<BultenItem>
<Id>string</Id>
<Konu>string</Konu>
</BultenItem>
<BultenItem>
<Id>string</Id>
<Konu>string</Konu>
</BultenItem>
</Bultenler>
</TumBultenlerResult>
</TumBultenlerResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Bülten Oluşturma –

Yeni bülten oluşturmak için BultenOlustur methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<BultenOlustur xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<Konu>string</Konu>
<Icerik>string</Icerik>
</BultenOlustur>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Bülten Güncelleme –

Varolan bir bülteni güncellemek için BultenGuncelle methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<BultenGuncelle xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<BultenID>string</BultenID>
<Konu>string</Konu>
<Icerik>string</Icerik>
</BultenGuncelle>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– GÖNDERİM YÖNETİMİ –

Gönderim oluşturma ve kontrol için bu bölümdeki methodları kullanabilirsiniz.

– Gönderim Oluşturma –

HTML içerikten gönderim oluşturmak için GonderimOlustur methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GonderimOlustur xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<Konu>string</Konu>
<Icerik>string</Icerik>
<Listeler>
<string>string</string>
<string>string</string>
</Listeler>
<Secenekler>
<GonderimZamani>dateTime</GonderimZamani>
<ListeTuru>int</ListeTuru>
<RaporGonder>int</RaporGonder>
<PaneldeGizle>boolean</PaneldeGizle>
<WebSitesiTakibi>boolean</WebSitesiTakibi>
<WebSitesiTakibiGoogleAnlystics>boolean</WebSitesiTakibiGoogleAnlystics>
<WebSitesiTakibiGoogleAnalyticsKampanyaAdi>string</WebSitesiTakibiGoogleAnalyticsKampanyaAdi>
<ReferansID>string</ReferansID>
</Secenekler>
</GonderimOlustur>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GonderimOlusturResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<GonderimOlusturResult>string</GonderimOlusturResult>
</GonderimOlusturResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Kayıtlı Bülten İle Gönderim Oluşturma –

Kayıtlı bülteni göndermek için GonderimOlusturBultenIle methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GonderimOlustur xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
<Konu>string</Konu>
<Icerik>string</Icerik>
<Listeler>
<string>string</string>
<string>string</string>
</Listeler>
<Secenekler>
<GonderimZamani>dateTime</GonderimZamani>
<ListeTuru>int</ListeTuru>
<RaporGonder>int</RaporGonder>
<PaneldeGizle>boolean</PaneldeGizle>
<WebSitesiTakibi>boolean</WebSitesiTakibi>
<WebSitesiTakibiGoogleAnlystics>boolean</WebSitesiTakibiGoogleAnlystics>
<WebSitesiTakibiGoogleAnalyticsKampanyaAdi>string</WebSitesiTakibiGoogleAnalyticsKampanyaAdi>
<ReferansID>string</ReferansID>
</Secenekler>
</GonderimOlustur>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<GonderimOlusturResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<GonderimOlusturResult>string</GonderimOlusturResult>
</GonderimOlusturResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– GELİŞMİŞ SEÇENEKLER YÖNETİMİ –

Gelişmiş seçenekler olan gönderim hesapları, özel alanlar vb. işlemler için bu bölümdeki methodları kullanabilirsiniz.

– Tüm Gönderim Hesapları –

Kayıtlı tüm gönderim hesaplarınızı almak için TumGonderimHesaplari methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumGonderimHesaplari xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumGonderimHesaplari>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumGonderimHesaplariResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumGonderimHesaplariResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<GonderimHesaplari>
<GonderimHesabiItem>
<Id>string</Id>
<GorunenAd>string</GorunenAd>
<EPostaAdresi>string</EPostaAdresi>
</GonderimHesabiItem>
<GonderimHesabiItem>
<Id>string</Id>
<GorunenAd>string</GorunenAd>
<EPostaAdresi>string</EPostaAdresi>
</GonderimHesabiItem>
</GonderimHesaplari>
</TumGonderimHesaplariResult>
</TumGonderimHesaplariResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Tüm İlgi Alanları –

Kayıtlı tüm ilgi alanlarınızı almak için TumIlgiAlanlari methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumIlgiAlanlari xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumIlgiAlanlari>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumIlgiAlanlariResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumIlgiAlanlariResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<IlgiAlanlari>
<IlgiAlaniItem>
<Id>string</Id>
<Baslik>string</Baslik>
<Etiketler>string</Etiketler>
<Tip>string</Tip>
</IlgiAlaniItem>
<IlgiAlaniItem>
<Id>string</Id>
<Baslik>string</Baslik>
<Etiketler>string</Etiketler>
<Tip>string</Tip>
</IlgiAlaniItem>
</IlgiAlanlari>
</TumIlgiAlanlariResult>
</TumIlgiAlanlariResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Tüm Özel Alanlar –

Kayıtlı tüm özel alanlarınızı almak için TumOzelAlanlar methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumOzelAlanlar xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumOzelAlanlar>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumOzelAlanlarResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumOzelAlanlarResult>
<Sonuc>string </Sonuc>
<OzelAlanlar>
<OzelAlanItem>
<Id>string </Id>
<OzelAlanAdi>string </OzelAlanAdi>
</OzelAlanItem>
<OzelAlanItem>
<Id>string </Id>
<OzelAlanAdi>string </OzelAlanAdi>
</OzelAlanItem>
</OzelAlanlar>
</TumOzelAlanlarResult>
</TumOzelAlanlarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Tüm Web Formları –

Kayıtlı tüm web formlarinizin listesini almak için TumWebFormlari methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumWebFormlari xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumWebFormlari>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumWebFormlariResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumWebFormlariResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<WebFormlari>
<WebFormuItem>
<Id>string</Id>
<Baslik>string</Baslik>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</WebFormuItem>
<WebFormuItem>
<Id>string</Id>
<Baslik>string</Baslik>
<KisiSayisi>string</KisiSayisi>
</WebFormuItem>
</WebFormlari>
</TumWebFormlariResult>
</TumWebFormlariResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


– Tüm Referanslar –

Kayıtlı tüm referanslarınızı almak için TumReferanslar methodunu kullanın.

Parametreler;Kullanımı (HTTP Post)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumReferanslar xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<Key>string</Key>
</TumReferanslar>
</soap:Body>
</soap:Envelope>


Dönen Sonuç

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<TumReferanslarResponse xmlns="http://id.inboxmailmarketing.net/">
<TumReferanslarResult>
<Sonuc>string</Sonuc>
<Referanslar>
<ReferansItem>
<Id>string</Id>
<Baslik>string</Baslik>
</ReferansItem>
<ReferansItem>
<Id>string</Id>
<Baslik>string</Baslik>
</ReferansItem>
</Referanslar>
</TumReferanslarResult>
</TumReferanslarResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
Bu yazı size yardımcı oldu mu?
İptal etmek
Teşekkürler!